Traumabehandling

Jag har erfarenhet av behandling av posttraumatiskt stressyndrom, även svår komplex PTSD. Jag har kompetens i två av de metoder som har bäst forskningsstöd vid behandling av PTSD.

Prolonged exposure

Vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom använder jag ofta Prolonged Exposure  (E. Foa) som är en av de behandlingsmetoder som har bäst forskningsstöd. Det är en exponeringsbehandling där man använder sig av två former av exponering. Dels exponering in vivo, alltså att patienten får utsätta sig för yttre situationer, aktiviteter eller platser som undviks pga att de associeras med traumatiska händelser, dels sk imaginativ exponering som innebär att patienten får återberätta den traumatiska händelsen enligt vissa principer med syftet att bryta det känslomässiga undvikandet och bearbeta det traumatiska minnet. Genom den emotionella bearbetningen blir minnet succesivt mindre och mindre laddat och PTSD-symtom som återupplevande, överspändhet samt kognitiva och emotionella symtom minskar. Metoden är krävande och förutsätter en viss grundläggande stabilitet hos patienten, men är samtidigt mycket effektiv och man får ofta en mycket snabb symtomminskning. 

Prolonged Exposure kan även användas vid komplex PTSD men oftast behöver man då inleda med att arbeta med färdighetsträning/stabiliserande tekniker som medveten närvaro och avslappning under en period innan man kan påbörja exponering. Helt avgörande är givetvis också att patienten känner förtroende för terapeuten innan man kan påbörja en traumabearbetning. 

EMDR

Jag har även kompetens i Eye Movement Desensitaization and Reprocessing, eller EMDR, som även det är en metod som används vid traumabearbetning med ett gott forskningsstöd. Det är en integrativ behandlingsmetod som utvecklades av Francine Shapiro under 80-talet. I EMDR får patienten (oftast) göra ögonrörelser samtidigt som hen får associera fritt med utgångspunkt från en traumatisk händelse. Precis som Prolonged exposure är det en intensiv och krävande behandling som förutsätter att patienten är tillräckligt stabil innan man kan påbörja bearbetning. 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.