Legitimerad psykolog Thomas Erenius

Erenius Psykologbyrå erbjuder psykologisk behandling vid kris, trauma, ångest och depression. Jag, Thomas Erenius, har en bred erfarenhet som spänner från primärvård till psykiatrisk slutenvård. Det gör att jag kan åta mig allt ifrån lätta kriser till svåra ångestsyndrom, och anpassa behandlingen efter just dina behov. Från och med våren 2022 omfattar utbudet även neuropsykiatrisk utredning. Välkommen!